Home News Strong Heart to return with Shing Dong Yup, Kim Hee Sun, Yoo Jong Shin