Home News Soyeon Apologizes, Denies Making Fun of Yoon Eun Hye